صنایع دستی اریسا پویشی است برای ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی ایرانی. این امر علاوه بر رونق تولید ملی نقش بسزایی در به کارگیری و آشنایی همگان با هنر صنایع دستی ایران دارد. اریسا با حذف واسطه ها تلاش دارد صنایع دستی ایرانی را با بهترین کیفیت و حداقل قیمت در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد.

اریسا، پویشی است جهت ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی ایرانی و اجتناب از هدیه دادن کالاهای چینی و خارجی.

منتظر همراهی شما هستیم.